Certifikáty

K novým trezorom sú vždy dodávane cetifikáty na bezpečnostnú triedu, ohňovzdornosť a odpovedajúci stupeň utajenia. Dodávajú sa kópie originálov v papierovej podobe. Slúžia pre identifikovanie výrobku a sú potrebné pri jednani s poisťovňami, do projektovej dokumentácie a pre preukázanie že máte správne uložené zbrane.
K trezorom sú dodávané všetky návody, ktoré potrebujete k užívaniu trezoru.